maandag 24 februari 2014

Postcrossing mondayThis week I have three postcards to show you.


This card comes from Natalia from Russia. Wiborg is a town near Finland.
 Natalia congratulates me on the Olympic speed skating. Special Sven Kramer.


The next card comes from Marijn from Utrecht, Netherlands.
 Marijn is a freelance journalist.


And finally a card from Marga from Dordrecht, Netherlands.
 Marga is a member of  "Friends of the Dordrechts Museum".
 But her favorite museum is the House of Van Gijn in Dordrecht.
 She wishes me great pleasure to sniff at flea markets!

*****

Postcrossing maandag

Deze week heb ik drie ansichtkaarten om je te laten zien.
Een kaartje komt van Natalia uit Rusland. Wiborg is een stad vlakbij Finland.
 Natalia feliciteert me met het Olympisch schaatsteam. Speciaal Sven Kramer.

Het volgende kaartje komt van Marijn uit Utrecht, Nederland.
 Marijn is freelance journalist.

En als laatste een kaartje van Marga uit Dordrecht, Nederland.
 Marga is lid van de Vrienden van het Dordrechts Museum.
 Maar haar lievelingsmuseum is het Huis van Gijn in Dordrecht.
 Zij wenst mij veel plezier met snuffelen op vlooienmarkten!
This week again some cards sent. These five cards went to the Netherlands,
 Germany, Russia, USA and Hong Kong.
*****
Deze week ook weer wat kaarten verstuurd. De vijf kaarten gingen naar Nederland, Duitsland, Rusland, USA en Hong Kong.


dinsdag 18 februari 2014

Empty nest
As I mentioned earlier, our youngest son  left the nest this month.
Now my son is currently has no stove yet,
so he does eat almost every night at home with us. 
That's nice and we can gradually reduce contact. 

In my mind  I'm still thinking about it more than I thought,
 because last night I dreamed that I was having a baby girl. 
(Well, that would no longer be in accordance with nature,
 unless I go to some Italian doctor!) 
The baby looked very much like my youngest when he was a baby. 

After more than 29 years again the two of us in our house. He
photographs a lot and goes often out to take photos.
 I'm picking up my hobbies again.
 And we have promised ourselves to go out more.

*****


Leeg nest

Zoals ik al eerder vertelde heeft onze jongste zoon deze maand het nest verlaten.
Nu heeft mijn zoon op dit moment nog geen gasfornuis,
 dus hij komt nog bijna iedere avond thuis eten.
 Dat is wel prettig zo en kunnen we langzaamaan  afbouwen.

In gedachten ben ik er denk ik toch meer mee bezig dan ik dacht,
 want afgelopen nacht droomde ik dat ik een dochtertje kreeg.
 (Nou zou dat helemaal niet meer kunnen volgens de natuur,
 tenzij ik naar een of andere Italiaanse dokter ga!) 
Het dochtertje leek ontzettend veel op mijn jongste toen hij een baby was.

Na ruim 29 jaar zijn man en ik dus weer met z'n tweetjes in ons huis.
 Het is wel even wennen, nu we samen weer in een ander  ritme moeten komen.
 Hij fotografeert veel en gaat daar vaak voor op stap. 
Ik ga mijn hobby's weer oppakken. 
En we hebben ons voorgenomen om er  samen ook weer meer op uit te gaan. 

maandag 17 februari 2014

(Double) Postcrossing Monday

Today a double Postcrossing Monday .
 I was so busy last week with the relocation of our youngest son,
 who is last to leave the nest !
Therefore thus a double dose postcrossing cards .
I received 8 cards in this fortnight.


A card from Arina from Russia of the Olympic Stadium in Sochi .
 She wrote this card during her lesson Literature. 
And participates in a dance competition.A card of Tiffany in the U.S.A. of the Water Tower in Chicago.A cute card from Finland .
 In Finland there until now very little snow has fallen .
 Just as in the Netherlands, an extremely mild winter !


 From a wet and windy England this card from Sandy.  
 The front cover of a well known book .


Marine from France sends a card of the pearls from the sea.
 She likes to be awaken by her cats in the morning .


Another card from England .
 From Margeret . Faversham in Kent has an annual hop festival .


A card from Czech Irena .
 Irena loves music and playing guitar and flute .


And finally, my favorite of the last few days , this card from Jeanne from Tilburg , Netherlands .
 She made this card herself . I think it's fantastic. She sells these cards under the name Sjoen via www.metdehand.nl  . She makes these cards from clippings . Each card is unique .


 I myself have only three cards sent in the past 14 days,
 but now my son's apartment is ready and he is drawn into it
 I get some more time to be busy with my hobbies. (I hope)


*****
Vandaag een dubbele postcrossing maandag.
 Ik had het vorige week zo druk met de verhuizing van onze jongste zoon,
 de laatste die het nest verlaat!
Daarom dus een dubbele dosis postcrossing kaarten.
Ik ontving 8 kaarten in deze veertien dagen.

Een kaart van Arina uit Rusland van het Olympisch Stadion in Sochi.
Zij schreef deze kaart tijdens haar les Literatuur.
 En doet mee aan  een danscompetitie.
Een kaart van Tiffany uit de U.S.A. van de Water toren in Chicago.
Een schattig kaartje uit Finland.
Ook in Finland is er tot nu nog erg weinig sneeuw gevallen.
 Net zoals in Nederland een extreem zachte winter!
Uit een nat en winderig Engeland een kaart van Sandy van de voorkant van een boek.
Van Marine uit Frankrijk een kaart van de parels uit de zee.
 Zij houdt ervan dat haar katten haar s morgens wakker maken. 
Nog een kaartje uit Engeland. Van Margaret.
 In Faversham in Kent is er elk jaar een hop festival.
Een kaartje uit Tsjechie van Irena. 
Irena houd van muziek en speelt gitaar en fluit.

En tenslotte mijn favoriet van de afgelopen dagen,
 de kaart van Jeanne uit Tilburg, Nederland.
 Zij maakte deze kaart zelf. Ik vind hem fantastisch. 
Zij verkoopt dit soort kaarten onder de naam Sjoen via www.metdehand.nl
  Zij maakt deze kaarten van knipsels. Elke kaart is uniek . 

Zo dit waren weer de kaarten die ik ontvangen heb.
 Ik heb zelf maar drie kaarten verstuurd in de afgelopen 14 dagen,
 maar nu mijn zoon z'n appartementje klaar is
 en hij erin is getrokken krijg ik weer wat meer tijd
 om met mijn hobby's bezig te zijn. (hoop ik)
*****

maandag 3 februari 2014

Postcrossing monday - Happy Mailbox

 This week I received two postcards. 

From Poland, Jacob, a student.
 He was so kind to send me a second postcard,
because the first one  is already 130 days on the go,
 and I still have not received it.
 Jacob has an almost illegible handwriting.
 I emailed him to ask him if he is studying to become a doctor. 
And yes, it was true.  His handwriting fits in completely.

Jacob already congratulated me on my birthday (yesterday was my birthday). 


I also received a sweet card Jeanneke from Helmond, Netherlands.
 She also congratulated me with my birthday. Very thoughtful!

*****

Deze week twee ansichtkaartjes ontvangen.

Een kaart uit Polen, van Jacob, een student. Hij was zo lief om een tweede kaartje te sturen.
 Omdat de eerste al 130 dagen onderweg is en ik heb hem nog steeds niet heb ontvangen.
 Jacob heeft een bijna onleesbaar handschrift. 
Ik mailde hem om te vragen om hij soms voor dokter studeert.
 En ja hoor, het was nog waar ook. Het handschrift past daar helemaal bij.
Jacob feliciteerde mij alvast met mijn verjaardag (gisteren was het mijn verjaardag).

Verder ontving ik een lief kaartje van Jeanneke uit Helmond, Nederland.
 Ook zij feliciteerde mij alvast. Leuk als Postcrossers daar ook op letten!
Heel attent.